Ukoliko se sačuvani genetski materijal iz matičnih ćelija može upotrebiti za spasavanje života, onda smo dužni da to i učinimo.

Lord Robert Vinston

Britanski naučnik, pionir 'in vitro' tehnike fertilizacije

Ciljevi Fondacije

Kako da porodice iz Srbije započnu proces lečenja matičnim ćelijama, kako da dođu do relevantnih ustanova i najboljih stručnjaka u inostranstvu, kako da stupe u kontakt sa njima i organizuju lečenje, briga su i glavni cilj naše Fondacije.

Savetovanje

Kako započeti proces lečenja matičnim ćelijama

Podrška

Uz vas smo kroz ceo proces lečenja, korak po korak

Povezanost

Kako doći do releventnih svetskih ustanova i stručnjaka

Ekspertiza

Naš tim stručnjaka stavlja vam svoje iskustvo na raspolaganje

Bio Save Fondacija

Fondacija za pomoć pri lečenju matičnim ćelijama Bio Save osnovana je u oktobru 2013. godine, zajedničkom inicijativom Bio Save d.o.o. iz Beograda i ostalih ogranaka Bio Save-a u regionu - Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Beba podvrgnuta terapiji matcnim celijama

Porodice koje se odlučuju za čuvanje matičnih ćelija novorođenčadi, informišu se iz dan u dan o napredovanju medicine u lečenju njihovim korišćenjem. Međutim, ono što je činjenica jeste da se deponovanje i čuvanje kao i mogući procesi lečenja matičnim ćelijama za sada mogu obavljati samo u inostranstvu.

Kako da porodice iz Srbije započnu ovaj proces, kako da dođu do relevantnih ustanova i najboljih stručnjaka u inostranstvu, kako da stupe u kontakt sa njima i organizuju lečenje briga su i glavni cilj naše Fondacije.

Matične ćelije su nesumnjivo budućnost medicine, a samim tim i celokupne civilizacije. Životni vek čoveka se produžio, a mnoge bolesti su postale izlečive. Danas, matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste za lečenje više od 80 oboljenja. Svakodnevno, broj mogućih tretmana se povećava, a lečenje matičnim ćelijama postaje posebna grana medicine.

Da i mi budemo deo svetskih dostignuća u medicini i lečenju, da i svim porodicama iz Srbije, koje su deponovale matične ćelije iz pupčanika svojih beba, budu dostupni najbolji evropski i svetski stručnjaci, najprestižnije bolnice i bolnički centri, da se svi zainteesovani pacijenti iz Srbije informišu na pravi način i saznaju sve o koracima u lečenju i procesu koji ih čeka, pobrinuće se svojim ugledom, trudom i znanjem Bio Save Fondacija.

Budućnost je počela. Budimo njen deo.

Ljudi iza Fondacije

Iza svake dobre ideje stoje isti takvi ljudi. Menadžment Bio Save Fondacije ima dubok, ličan uvid u prakse čuvanja i primene matičnih ćelija i izazove koje one sa sobom nose. Fondacija predstavalja njihov najbolji pokušaj da se na ove izazove odgovori.

Roxana Ioana Mateescu

Upravitelj

Nebojša Petrović

Predsednik upravnog odbora

Rajko Ubiparip

Član upravnog odbora

Aleksandar Kovačević

Član upravnog odbora

Kontakt

Tu smo za vas.

Stjepana Filipovića 32

Beograd

069 / 246 72 83

(069BIOSAVE)