“Ukoliko se sačuvani genetski materijal iz matičnih ćelija može upotrebiti za spasavanje života, onda smo dužni da to i učinimo“

Lord Robert Vinston
Britanski naučnik, pionir 'in vitro' tehnike fertilizacije.

Zajedničkom inicijativom prve privatne banke matičnih ćelija u Evropi - Vita 34 iz Lajpciga i Bio Save-a iz Beograda, kompanijom koja predstavlja Vita 34 u Srbiji, oktobra 2013. godine, osnovana je Bio Save Fondacija.

Bio Save Fondacija je osnovana sa osnovnim ciljem da pruži finansijsku ali i logističku pomoć deci iz Srbije, kojoj je potrebna pomoć pri lečenju matičnim ćelijama u inostranstvu.

Lečenja pomoću matičnih ćelija još uvek je nemoguće vršiti u Srbiji, ali se sa sve većim uspehom terapije matačim ćelijama vrše u inostranstvu.

Bio Save Fondacija će neophodna finansijska sredstva prikupljati iz donacija društvano odgovornih kompanija, uplatama fizičkih lica, a poseban doprinos prikupljanju sredstava daće Bio Save doo, koji je doneo odluku da od 15. decembra 2013. godine, na osnovu ugovora o skladištenju krvi iz pupčanika, po svakom uspešno realizovanom Ugovoru izvrši simboličnu uplatu ka Bio Save Fondaciji u iznosu od 34 €.

Važno je napomenuti da Bio Save Fondacija pomoć ne uplaćuje direktno pacijentu / korisniku, već Klinici na kojoj se vrši lečenje matičnim ćelijama, uz poštovanje procedura dostavljanja kompletne dokumentacije za korisnika, kao i fakture od Klinike gde se vrši lečenje.